tel.: +420 326 991 431    info@sbdcelakovice.cz

O nás

Stavební bytové družstvo občanů (SBDO) Čelákovice vzniklo již v roce 1959 za účelem výstavby bytových jednotek s finanční podporou státu. Do roku 1992 bylo tak postaveno v Čelákovicích celkem 958 bytových jednotek a 48 garáží, některé z nich svépomocí, jiné prostřednictvím dodavatelských firem.

V roce 1982 bylo SBDO Čelákovice v rámci integrace družstev přiřazeno rozhodnutím Středočeského krajského výboru ke Stavebnímu bytovému družstvu Brandýs nad Labem, po dvou letech, tj. od července 1984, se pro nefunkčnost tohoto sloučení opět osamostatnilo a přijalo název Stavební bytové družstvo (SBD) Čelákovice.

Do roku 1992 byla kancelář družstva situována v suterénních prostorách domu čp. 1457 v Rumunské ulici v Čelákovicích. Nová kancelář na stávající adrese Stankovského ulice čp. 1636 byla vybudována s využitím prostoru nevhodného podchodu domu.

V současné době pracují v kanceláři SBD Čelákovice 3 zaměstnanci : ředitel SBD, účetní a referentka hospodářské správy.

V roce 1994 proběhla na základě nových zákonů transformace družstva , v průběhu následujících let byl zahájen postupný převod družstevních bytů a garáží do osobního vlastnictví dosavadních uživatelů bytů.

V současnosti je do vlastnictví převedena zhruba polovina bytového fondu, pro většinu vykonává SBD nadále funkci správce. Tuto funkci zajišťuje i pro původně cizí objekty.
Představenstvo SBD

Kontrolní a revizní komise

předseda
místopředseda
člen

p. Jiří Neuman
Ing. Kamil Kubánek
Ing. Jitka Černá

předseda
místopředseda
člen

pí Iveta Kolářová
PhDr. Markéta Miková
p. Jaroslav Braniš


Úvod | O nás | Kontakty | Samosprávy | Formuláře | Dokumenty | Revitalizace | Aktuálně |

tel.: +420 326 991 431 | info@sbdcelakovice.cz