tel.: +420 326 991 431    info@sbdcelakovice.cz

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Stavební bytové družstvo Čelákovice, IČ 000 36 706,
Stankovského 1636, 250 88 Čelákovice
čerpá finanční podporu EU z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program, SPECIFICKÝ CÍL 2.5

Název projektu: Stavební úpravy a zateplení bytového domu Stankovského č.p. 1634, 1635, Čelákovice

Registrační číslo projektu: Projekt: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001814

termín ukončení projektu: 30. 9. 2017

Popis projektu:
Komplexní oprava a modernizace objektu zahrnující zateplení dále statické zajištění obvodového pláště, opravu lodžií, opravu navazujících konstrukcí, zateplení vnitřních konstrukcí s cílem dosažení energetických úspor, zlepšení kvality bydlení a prodloužení životnosti bytového domu.

Cíle projektu:
Kromě vlastního zateplení objektu, které zajistí významné energetické úspory a změnu klasifikace třídy energetické náročnosti z třídy D na C u 46 bytových jednotek, bude provedeno statické zajištění obvodových průčelních panelů a odstranění nejzávažnějších vad obvodového pláště. Odstranění vad a poruch povede ke zvýšení bezpečnosti obyvatel objektu.
- Úprava a zateplení vnitřních konstrukcí
- Oprava a zateplení obvodových stěn
- Oprava lodžií.


Stavební bytové družstvo Čelákovice pokračuje v opravách a modernizacích obytných domů s využitím dotací, konkrétně v letošním roce se jedná o obytný dům U Kapličky 1653-1654 z programu IROP, specifického 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení".
Úvod | O nás | Kontakty | Samosprávy | Formuláře | Dokumenty | Revitalizace | Aktuálně |

tel.: +420 326 991 431 | info@sbdcelakovice.cz